990-91262C-025

Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, aby zapewnić należytą izolację.

Użyj opcjonalnego zestawu GVSOPT006 do tej procedury.

  1. Wyjmij moduł przełącznika statycznego.
  2. Zdemontuj wskazaną płytę.
  3. Zamontuj dodatkowy przełącznik AUX (dostarczony) na wewnętrznym wyłączniku serwisowym UMB na obu zasilaczach UPS.
  4. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV pomiędzy dwoma zasilaczami UPS:

    Widok z tyłu i prawej strony uproszczonego układu równoległego 1+1

  5. Zainstaluj dostarczoną osłonę w prawym górnym rogu.
  6. Zamontuj ponownie płytę i moduł przełącznika statycznego.
  7. Ponownie zamontuj prawy boczny panel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?