990-91261E-023

Kople til PBUS-kablene

FORSIKTIG
Fare for skade på utstyret
Alle PBUS-signalkabler må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert for 30 VDC. Det anbefales at du bruker PBUS-kablene som kommer fra Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Kople de inkluderte PBUS 1-kablene (hvite) og PBUS 2-kablene (røde) til PBUS-portene i UPS-kontrollerboksene. Før PBUS-kablene gjennom kabelkanalen i UPSene.

    Kontrollerboks vist forfra

  2. Monter termineringspluggene (T) i de ubrukte kontaktene.

    Eksempel på et system med tre UPSer i parallell

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?