990–5913B–031

Anslut kraftkablarna

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av strömmen till UPS:en innan du ansluter DC-kablarna och batterikablarna till det klassiska batteriskåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort terminallocket från vänstra sidan av batteribrytaren.
 2. Dra PE-kabeln genom botten på det klassiska batteriskåpet och anslut PE-kabeln.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Dra DC-kablarna genom botten på det klassiska batteriskåpet och anslut DC-kablarna (DC +, DC-). Använd låsbrickor (medföljer ej) när du ansluter DC-kablarna.
 4. Sätt tillbaka terminallocket på den vänstra sidan av batteribrytaren.
 5. Sätt tillbaka brytarens skyddsplattor.
 6. Koppla ihop batterierna på varje hylla med de medföljande kopparskenorna eller kablarna enligt bilden. Varje hylla är ansluten på samma sätt. Följ diagrammet som matchar din konfiguration med klassiskt batteriskåp.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
  • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
  • Använd verktyg med isolerade handtag.
  • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
  • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
  • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
  • Kontrollera att batteriet inte har jordats oavsiktligt. Om oavsiktlig jordning har skett, se till att koppla bort källan. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jorder avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Var det här till hjälp?