990-5912B-023

Kople til strømkabler

MERK: For et 1 + 1-parallellsystem installerer du strømkablene fra de to UPSene på forsiden og baksiden av samleskinnen med samme bolt.
 1. Kople PE-kablene til PE-samleskinnen.

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 2. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til inngangskablene fra strømforsyningen.
  • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene fra strømforsyningen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til UPS-inngangskablene.
  • For to forsyningskilder: Kople til UPS-bypasskablene.
 4. Kople til UPS-utgangskablene.
 5. Kople til lastkablene.

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 6. Fest kablene til kabelavlasterne til venstre, øverst og nederst på panelet for vedlikeholdsbypass med de medfølgende kabelstripsene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?