990-91262C-004

Tilslut strømkablerne

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
 • Alle bypass-kabler skal have samme længde for alle UPS'er.
 • Alle udgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er.
 • Alle indgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er (kun et krav i systemer med én forsyningskilde).
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: UPS'en er forudkonfigureret til TNS-jordingssystem. 3-lederinstallation med en busbar til potentialudligning vil resultere i en højere afledningsstrøm.
 1. Fjern de viste plader.
 2. Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.
 3. Kun til NEMA 2-hulplader: Installer den valgfrie pakke GVSOPT020 til NEMA 2-hulplader:
  1. Installer de ni NEMA 2-hulplader til indgang/bypass/udgang (delnummer 880-5803) som angivet.
  2. Installer de tre NEMA 2-hulplader til DC og N (delnummer 880-5802) som angivet.
  3. Installer NEMA 2-hulpladen til udstyrets jordforbindelse/PE (delnummer 880-5801) som angivet.
 4. Før strømkablerne ind gennem kabelgennemføringsboksen og til UPS'ens forside.
 5. Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kabler.
 6. Tilslut indgangskablerne.
 7. Til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
 8. Tilslut udgangskablerne.
 9. Til installation med et fjernopstillet modulært batteriskab: Tilslut DC kablerne til DC busbarene.
 10. Installation med et tilstødende modulært batteriskab: Se Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab.
 11. Sæt de tre plader på igen, som blev fjernet i trin 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?