990-6161A-023

Kople til strømkabler for en UPS klassifisert for maksimalt 100 kW

LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Kople kun til DC kablene fra batteribryter til batteribryter i installasjoner med en UPS som er klassifisert for maksimalt 100 kW. For installasjoner med en UPS klassifisert over 100 kW se Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 100 kW.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. Kople til de forhåndsinstallerte PE-kablene (0W50448) mellom de modulære batterikabinettene, som vist her.
 2. Koble til de forhåndsinstallerte DC kablene (0W50425) mellom de modulære batterikabinettene, som vist her. Koble DC– til DC– og DC+ til DC+ mellom de modulære batterikabinettene.
  MERK: De forhåndsinstallerte DC kablene leveres i par: To kabler for tilkopling av DC– (negativ) og to kabler for tilkopling av DC+ (positiv). Pass på at du kopler til alle parene mellom de modulære batterikabinettene.

  Modulært batterikabinett sett fra venstre side forfra

  Modulært batterikabinett sett fra høyre side forfra

  Modulære batterikabinetter sett ovenfra

 3. For installasjon med tilstøtende UPS: Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.
 4. For installasjon med fjernoppstilt UPS:
  1. Valgfritt: Du kan fjerne høyre sidepanel fra modulært batterikabinett 1 for å få enklere tilgang. Monter sidepanelet igjen etter at strømkablingen er fullført.
  2. Kople fra den forhåndsinstallerte PE-kabelen og DC kablene i modulært batterikabinett 1. De forhåndsinstallerte strømkablene er ikke lange nok til å kople til en fjernoppstilt UPS.
  3. Kople til PE-kabelen og DC kablene (ikke vedlagt) i modulært batterikabinett 1.
  4. Før PE-kablene og DC kablene ut gjennom kabelføringsboksen og inn i strømkabelområdet i UPSen.
  5. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 sett fra venstre side forfra

  Modulært batterikabinett 1 sett fra høyre side forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?