990-91111G-011

Virtakaapeleiden kytkeminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Yksittäisen syötön järjestelmissä, joissa virtakaapelit on jaettu kaapelin kokorajoituksen vuoksi, toiselle syöttökaapelisarjalle käytetään ohituskiskoja. Yksittäisen syötön yhdyskiskojen vuoksi tilaa ei ole tarpeeksi kahden syöttökaapelisarjan liittämiseksi syöttökiskoihin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kuorman oikean jakamisen varmistaminen ohitustoiminnon aikana rinnan käyvässä järjestelmässä:
 • Kaikkien UPSien kaikkien ohituskaapeleiden on oltava saman mittaisia.
 • Kaikkien UPSien kaikkien lähtökaapeleiden on oltava saman mittaisia.
 • Kaikkien UPSien kaikkien tulokaapeleiden on oltava saman mittaisia (vaaditaan vain yksittäisen syötön järjestelmässä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 1. Vain 480 V:n suorassa maadoituksessa (ei nollakaapelikytkentää):
  1. Poista RFI-kiinnike. Ota ruuvit talteen.
  2. Poista ruuvi vasemmalta puolelta ja ota se talteen.
  3. Asenna RFI-kiinnike vasemmalle puolelle kolmella ruuvilla.

  UPS edestä

 2. Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Poista kolme yksittäisen syötön yhdyskiskoa.

  UPS edestä

 3. Kytke virtakaapelit kuvan mukaisesti kerrotussa järjestyksessä:

  *Sisältyy pakettiin.

  1. Kytke laitteen maadoitusjohdin / PE-kaapelit.
  2. Kytke N-kaapelit. Yhdistä akuston keskipiste (jos mukana akkuratkaisussa).
  3. Kytke DC+-kaapelit.
  4. Kytke lähtökaapelit.
  5. Kytke DC–-kaapelit.
  6. Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Kytke ohituskaapelit.
  7. Kytke syöttökaapelit.
   HUOMAUTUS: Varmista, että syöttökaapelit on kytketty oikeisiin syöttökiskoihin UPSin vasemmassa ylälaidassa.

   UPS edestä – yksittäisen syötön järjestelmä

   UPS edestä – kahdennetun syötön järjestelmä

   HUOMIO
   Laitevaurion vaara
   Tarkista kaapelikenkien kiinnitys. Jos kaapelikengät liikkuvat kaapeleiden vetämisestä johtuen, pultti voi löystyä.
   Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?