990-5947A-023

Kople til signalkabler

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
MERK: Illustrasjonene i denne fremgangsmåten viser et system med nedre kabelinnføring. Bruk den samme fremgangsmåten som for systemer med øvre kabelinnføring.
 1. Installer temperatursensoren som følger med UPS-systemet.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Før kablene til batteritemperatursensoren gjennom toppen eller bunnen av de(t) tomme batterikabinettet(ene) til UPSen og kople til som vist.
  MERK: En batteritemperatursensor leveres med UPSen. Kontakt Schneider Electric hvis du vil kjøpe en ekstra temperatursensor.
  MERK: Kablene til batteritemperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av det tomme batterikabinettet til batteribryteren.
 4. Fjern dekselet på batteribryteren.

  Batteribryter vist forfra

 5. Kople til signalkabler:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.

  Batteribryter vist forfra

 6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?