990-91262C-031

Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Endast för externt placerat modulärt batteriskåp:
  1. Dra Class 2/SELV-kablarna och non-Class 2/non-SELV-kablarna till UPS:en enligt bilden.

   Class 2/SELV

   Non-Class 2/non-SELV

  2. Dra Class 2/SELV-kablarna och non-Class 2/non-SELV-kablarna till kort 640-7552 i UPS:en.

   Vy ovanifrån av UPS:en

 2. Endast för intilliggande modulärt batteriskåp: Dra de medföljande signalkablarna 0W76627 och 0W12908 till kort 640-7552 i UPS:en.

  Vy framifrån av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

 3. Anslut signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 till UPS:en:
  1. Koppla ur termineringspluggen från J8007 på kort 640-7552 i UPS:en.
  2. Fäst termineringspluggen i J8007 på kort 640-7572 i det sista modulära batteriskåpet (T).
  3. Anslut signalkabeln från J8011 på kort 640-7572 i modulärt batteriskåp 1 till J8014 på kort 640–7552 i UPS:en.
  4. Anslut signalkabeln från J8008 på kort 640-7572 i modulärt batteriskåp 1 till J8007 på kort 640-7552 i UPS:en.
  Modulärt batteriskåp 2, 3, 4 Modulärt batteriskåp 1 UPS
 4. Återmontera topplattan på UPS:en.
  1. Luta topplattan och skjut in den på UPS:en bakifrån. Flikarna på bakkanten av topplattan måste passas mot öppningarna på baksidan av UPS:en.

   UPS:en bakifrån

  2. Tryck ner topplattan på framsidan och återmontera skruvarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?