990-91216D-023

Avvikle eller flytte det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted

 1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i brukerveiledningen for UPSen.
 2. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
 3. Låsing/merking (LOTO) av alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjon (åpen).
 4. Kontroller at alle oppstrømsbrytere er i AV-posisjonen (åpen).
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Kontroller at alle oppstrømsbrytere er i AV-posisjonen (åpen).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 5. Åpne frontdøren på det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass.
 6. Låsing/merking (LOTO) av UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 og MBB på panelet for vedlikeholdsbypass i AV-posisjonen (åpen).
 7. Fjern skruene og åpne den indre døren i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass.
 8. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-samleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastsamleskinne før du fortsetter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-samleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastsamleskinne før du fortsetter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

 9. Kople fra og fjern alle strømkabler fra det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass. Se Koble til strømkablene på GVSBPAR10K30H, Kople til strømkablene på GVSBPAR40K50H for et 3:1 UPS-system, Kople til strømkablene på GVSBPAR40K50H for et 3:3 UPS-system, Kople til strømkablene på GVSBPAR60K120H for et 3:1 UPS-system, eller Kople til strømkablene på GVSBPAR60K120H for et 3:3 UPS-system for mer informasjon.
 10. Kople fra og fjern alle signalkabler fra det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass. Se Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS-er eller Kople til signalkablene for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M for mer informasjon.
 11. Fjern de fire skruene fra veggen og fjern det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass fra veggen.
  FORSIKTIG
  Tung last
  GVSBPAR10K30H veier 35 kg, GVSBPAR40K50H veier 86 kg og GVSBPAR60K120H veier 110 kg. Bruk egnet utstyr for å løfte det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på en sikker måte.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 12. Lukk den indre døren og fest den med skruene.
 13. Lukk og lås frontdøren på det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass.
 14. For transport:
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  Ved transport av det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass, sørg for det følgende:
  • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring;
  • at det brukes egnede verktøy for å løfte og transportere produktet trygt
  • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Transportbetingelser:

  • Monter det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass i en vannrett posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene: 1000 mm x 1200 mm. Pallen må kunne tåle vekten til det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass (35–110 kg).

  • Monter det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på en pall med egnede festeanordninger som tåler vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.

  • Den originale pallen brukt til forsendelse, kombinert med de originale beslagene brukt ved transport, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.

  ADVARSEL
  Uventet utstyrsatferd
  Ikke løft det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass med gaffeltruck/palletruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade det parallelle panelet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 15. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass, ELLER
  • Flytt det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til et annet sted for å installere det.
 16. Kun for installering av parallelt panel for vedlikeholdsbypass et nytt sted: Følg installasjonsveiledningen for å installere det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass på det nye stedet. Se Installasjonsprosedyre for Galaxy VS eller Installasjonsprosedyre for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M for installasjonsoversikt. Reinstallasjon og oppstart må kun utføres av kvalifisert personell.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?