990-91216D-025

Demontaż lub przeniesienie równoległego panelu obejścia serwisowego do nowej lokalizacji

 1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
 3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. Potwierdź, że wszystkie wyłączniki od strony sieci znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Potwierdź, że wszystkie wyłączniki od strony sieci znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 5. Otwórz przednie drzwi równoległego panelu obejścia serwisowego.
 6. Zablokuj/oznacz wyłączniki UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 i MBB w równoległym panelu obejścia serwisowego w pozycji WYŁ. (otwartej).
 7. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi w równoległym panelu obejścia serwisowego.
 8. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/wyjścia, wejścia/obejścia zasilacza UPS, wyjścia zasilacza UPS i obciążenia.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/wyjścia, wejścia/obejścia zasilacza UPS, wyjścia zasilacza UPS i obciążenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

 9. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z równoległego panelu obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających w GVSBPAR10K30H, Podłączanie kabli zasilających w modelu GVSBPAR40K50H dla systemu UPS 3:1, Podłączanie kabli zasilających w modelu GVSBPAR40K50H dla systemu UPS 3:3, Podłączanie kabli zasilających w modelu GVSBPAR60K120H dla systemu UPS 3:1 lub Podłączanie kabli zasilających w modelu GVSBPAR60K120H dla systemu UPS 3:3.
 10. Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe z równoległego panelu obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS lub Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M.
 11. Wykręć cztery śruby ze ściany i zdejmij z niej równoległy panel obejścia serwisowego.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  GVSBPAR10K30H waży 35 kg, GVSBPAR40K50H waży 86 kg, a GVSBPAR60K120H waży 110 kg. Do ich podnoszenia należy używać odpowiednich narzędzi.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 12. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
 13. Zamknij przednie drzwi równoległego panelu obejścia serwisowego na klucz.
 14. Podczas transportu:
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  Podczas transportu równoległego panelu obejścia serwisowego należy upewnić się, że:
  • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
  • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia produktu;
  • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Wymagania dotyczące transportu:

  • Zamontuj równoległy panel obejścia serwisowego w pozycji poziomej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 1000 mm x 1200 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi równoległego panelu obejścia serwisowego (35-110 kg).

  • Zamocuj równoległy panel obejścia serwisowego na palecie za pomocą odpowiednich środków mocujących będących w stanie znieść wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.

  • Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

  OSTRZEŻENIE
  Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
  Nie należy bezpośrednio podnosić równoległego panelu obejścia serwisowego za pomocą wózka widłowego lub paletowego, bo może to doprowadzić do jego wygięcia lub uszkodzenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 15. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zdemontuj równoległy panel obejścia serwisowego LUB
  • Przenieś równoległy panel obejścia serwisowego do nowej lokalizacji, aby go zamontować.
 16. Tylko w przypadku montażu równoległego panelu obejścia serwisowego w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować równoległy panel obejścia serwisowego w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura instalacji dla zasilacza Galaxy VS lub Procedura instalacji dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać ponowny montaż i rozruch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?