990-91260D-025

Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji

 1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii (BB) na zasilaczu UPS w pozycji otwartej (WYŁ.).
 3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w panelu obejścia serwisowego lub rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. Usuń przedni panel z zasilacza UPS.
 5. Zablokuj/oznacz wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB) w pozycji WYŁ. (otwartej).
 6. Wyjmij moduł zasilania z zasilacza UPS:
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lb).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.
  2. Zwolnij blokadę, naciskając przyciski zwalniające znajdujące się po obu stronach modułu zasilania i wyjmij moduł zasilania.
  3. Zamontuj zaślepkę (jeśli jest dostępna) na pustym gnieździe modułu zasilania.
  4. Przechowaj bezpiecznie moduł zasilania do czasu ponownego montażu.
   OSTRZEŻENIE
   Ryzyko uszkodzenia sprzętu
   • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -15 do 40°C (od 5 do 104°F) przy wilgotności bez kondensacji na poziomie 10–80%.
   • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
   Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 7. Zdemontuj osłonę baterii.
 8. Odłącz zaciski baterii od przedniej części wszystkich modułów baterii.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Baterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
  • Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
  • Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
  • Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
  • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
  • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
  • Należy stosować okulary, rękawice i obuwie ochronne.
  • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
  • Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) przed rozpoczęciem procedury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 9. Zdemontuj moduły baterii z dwóch górnych szeregów. Pozostaw moduły baterii w dwóch dolnych rzędach, aby zachować stabilność ciężaru.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Moduły baterii są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł baterii waży 30 kg (66 lb).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Wykręć śrubę z uchwytu modułu baterii i podnieś uchwyt.
  2. Ostrożnie wyciągnij moduł baterii z gniazdka.
  3. Zachowaj go do ponownego montażu.
   OSTRZEŻENIE
   ryzyko uszkodzenia sprzętu
   • Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas, zaleca się podłączanie go co najmniej raz w miesiącu na 24 godziny. Powoduje to ładowanie zainstalowanych modułów baterii, co pozwala uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych głębokim rozładowaniem.
   • Moduły baterii należy przechowywać w temperaturze otoczenia: od -15 do 40°C (od 5 do 104°F).
   • Moduły baterii należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
   • Moduły baterii przechowywane w temperaturze -15 do 25°C (od 5 do 77°F) należy ładować co sześć miesięcy, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z głębokiego rozładowania. Moduły baterii przechowywane w temperaturze ponad 25°C (77°F) należy ładować w krótszych odstępach czasu.
   Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 10. Zdemontuj tylne płyty z zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 11. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym zacisku wejścia/obejścia/wyjścia/.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym zacisku wejścia/obejścia/wyjścia/.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 12. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające z zasilacza UPS. Ponownie zamontuj tylne płyty na zasilaczu UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających.
 13. Zdemontuj górną osłonę z zasilacza UPS.
 14. Odłącz i wyjmij wszystkie przewody sygnałowe z górnej i przedniej części zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z góry

 15. Ponownie zamontuj wszystkie zdemontowane płyty i osłony. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Montaż końcowy.
 16. Zdemontuj przedni wspornik kotwiący / przedni wspornik transportowy z zasilacza UPS. Zachowaj go do ponownego montażu.

  Widok zasilacza UPS z przednim wspornikiem transportowym z przodu

  Widok zasilacza UPS z przednim wspornikiem kotwiącym z przodu

 17. Jeśli dostępny jest tylny wspornik transportowy, zainstaluj go z tyłu zasilacza UPS w celu zwiększenia stabilności.
  PRZESTROGA
  Ryzyko przechylenia
  Jeśli tylny wspornik transportowy nie zostanie zainstalowany, zasilacz UPS może się łatwo przewrócić. Zachowaj ostrożność podczas jego przenoszenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 18. Zamontuj ponownie panel przedni na zasilaczu UPS:
  1. Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do zasilacza UPS pod kątem pochylonym.
  2. Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do zasilacza UPS.
  3. Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
 19. Podnieś nóżki zasilacza UPS, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
 20. Teraz można przesuwać zasilacz UPS, tocząc go po podłodze na kółkach.
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  • Kółka zasilacza UPS są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
  • Kółka zasilacza UPS są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
  • Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz wyważenie zasilacza UPS.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 21. Zdemontuj tylny przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący z zasilacza UPS i zdemontuj kotwy przeciwwstrząsowe z podłogi. Zachowaj go do ponownego montażu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja zakotwiczenia przeciwwstrząsowego (opcja).
 22. W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS:
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS, należy upewnić się, że:
  • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
  • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia zasilacza UPS;
  • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Wymagania dotyczące transportu:

  • Zamontuj zasilacz UPS w pozycji pionowej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in). Paleta musi być dostosowana do wagi zasilacza UPS (230 kg (507 lb) bez modułu zasilania i dwóch dolnych rzędów modułów bateryjnych wewnątrz zasilacza UPS).

  • Należy użyć odpowiednich środków mocujących do zamocowania zasilacza UPS na palecie.

  • Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko PRZECHYŁU
  • Zasilacz UPS należy odpowiednio przymocować natychmiast po jego umieszczeniu na palecie.
  • Osprzęt mocujący musi być w stanie wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  OSTRZEŻENIE
  Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
  Nie należy podnosić zasilacza UPS za pomocą wózka widłowego/paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jej wygięcie lub uszkodzenie.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 23. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Rozmontuj zasilacz UPS, LUB
  • Przenieś zasilacz UPS do nowej lokalizacji w celu montażu.
 24. Tylko w przypadku instalacji zasilacza UPS w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować zasilacz UPS w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?