990–5947A–011

Sähköturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
  • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
  • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
  • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
  • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei olisi kytketty yleiseen syöttävään verkkoon. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys syöttävään verkkoon ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
  • Laitteeseen on asennettava irtikytkentälaite (esimerkiksi virrankatkaisija tai virtakytkin), jotta järjestelmä on mahdollista eristää kaukovirtalähteistä paikallisten säännösten mukaisesti. Irtikytkentälaitteen tulee olla näkyvillä ja helposti käytettävissä.
  • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Jos takaisinsyöttö ei ole osa vakiokokoonpanoa, järjestelmään on asennettava automaattinen eristyslaite (takaisinsyöttölaite tai mikä tahansa ulkoinen järjestelmä, joka täyttää säännöksen IEC/EN 62040–1 tai UL1778 4th Edition vaatimukset sen mukaan, mikä standardi on käytössä alueellasi), jotta vaarallisen jännitteen tai sähkövirran esiintyminen eristyslaitteen syöttönavoissa estetään. Laitteen on avauduttava 15 sekunnissa sen jälkeen, kun virransyöttö kaukovirtalähteistä katkeaa, ja se on luokiteltava teknisten tietojen mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kun UPS-syöttö on kytketty sellaisten eristyslaitteiden välityksellä, jotka avautuessaan eristävät nollajohtimen, tai kun takaisinsyötön automaattinen eristys tapahtuu laitteen ulkopuolella tai IT-virranjakelujärjestelmän yhteydessä, käyttäjän on kiinnitettävä UPS-syöttöpäätteisiin, kaikkiin UPS-alueen ulkopuolelle asennettuihin ensisijaisiin virtaeristimiin sekä eristinten ja UPS-järjestelmän välisiin ulkoisiin käyttöpisteisiin tarra, jossa on seuraava teksti (tai vastaava teksti UPS-järjestelmän asennusmaassa ymmärrettävällä kielellä):

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Eristä UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen jännitteen varalta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?