990-5910F-031

Se om du behöver en reservdel

För att avgöra om du behöver en ersättningsdel, kontakta Schneider Electric och följ proceduren nedan så att representanten snabbt kan hjälpa dig:

 1. I händelse av ett larmtillstånd bläddrar du igenom larmlistorna, registrerar informationen och ger den till representanten.
 2. Skriv ner serienumret på enheten så att du har det tillhands när du kontaktar Schneider Electric.
 3. Om möjligt, ring Schneider Electric från en telefon som är inom räckhåll för skärmen så att du kan samla och rapportera ytterligare information till representanten.
 4. Var beredd att ge en detaljerad beskrivning av problemet. En representant hjälper dig att lösa problemet via telefon, om möjligt, eller kommer att tilldela dig ett RMA-nummer. Om en modul returneras till Schneider Electric, måste detta RMA-nummer tydligt skrivas ut på förpackningens utsida.
 5. Om enheten är inom garantiperioden och har startats av Schneider Electric, kommer reparationer eller utbyten att utföras kostnadsfritt. Om det inte är inom garantiperioden kommer det att tas ut en avgift.
 6. Om enheten omfattas av ett Schneider Electric servicekontrakt, ha kontraktet tillhands för att ge information till representanten.

Hitta serienumren

 1. Tryck på menyknappen på startbilden.
 2. Tryck på Om.
 3. Skriv ner UPS-skåpets serienummer och ha det till hands när du kontaktar kundsupport.
  OBS: Om skärmen inte är tillgänglig, kan du istället ta bort frontpanelen och hitta UPS-enhetens serienummer på etiketten på namnplattan under SERIAL:.

  Exempel på etikett på namnplatta för UPS-enheten

 4. Tryck på pilen för att gå till nästa sida. Skriv ner serienumren för både skärmen och nätverkshanteringskortet och ha dem till hands när du kontaktar kundsupport.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?