990-91111K-031

Installera kraftmodulerna

OBSERVERA
Tung last
Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
  • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Installera alltid kraftmodulerna genom att börja med den nedre positionen och fortsätt sedan uppåt.
  1. Ta bort skruven på var och en av sidorna av den tomma kraftmodulnischen. Ta bort täckskivan om sådan finns.
  2. Skjut in kraftmodulen i nischen.
  3. Återmontera skruven på var och en av sidorna av nischen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?