990-6161A-025

Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej

Tylko do montażu z oddalonym zasilaczem UPS.

Zasilacz UPS o mocy maksymalnej 100 kW: Wykonaj poniższe kroki na modułowej szafie bateryjnej 1.

Zasilacz UPS o mocy powyżej 100 kW: Wykonaj poniższe kroki na wszystkich modułowych szafach bateryjnych z zewnętrznymi kablami zasilania.

 1. Usuń przepust kablowy z tyłu modułowej szafy bateryjnej.

  Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

 2. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
 3. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 4. Zamontuj ponownie górną lub dolną płytę montażową na skrzynce przepustów kablowych.
 5. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej. Pamiętaj, że skrzynkę przepustów kablowych montuje się w pozycji odwróconej.

  Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?