990–6161–031

Installera kabelboxen på modulärt batteriskåp 1

Endast för installation med externt placerad UPS.

 1. Ta bort kabelboxen från baksidan av modulärt batteriskåp 1.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp 1

 2. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 3. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Borra eller stansa inte hål för kablar eller genomföringar med monteringsplattorna installerade. Borra eller slå inte i hål i monteringsplattorna i närheten av skåpet.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 5. Installera kabelboxen på modulärt batteriskåp 1. Observera att kabelboxen är installerad i omvänd position.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp 1

QR code for this page

Var det här till hjälp?