990-6161A-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)

ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016
 1. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: เชื่อมต่อเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังกับแผ่นเพลตเชื่อมต่อ ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังทั้งหมดสำหรับตู้ที่ติดกัน

  มุมมองด้านหลังของการติดตั้งกับตู้ที่ติดกัน

 2. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหลัง คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

  มุมมองด้านหลังของการติดตั้งกับตู้ที่ติดกัน

 3. ถอดสกรูทั้งหมดและแผ่นเพลตเชื่อมต่อ

  มุมมองด้านหลังของการติดตั้งกับตู้ที่ติดกัน

 4. ถอดเหล็กฉากยึดพื้นออก

  มุมมองด้านหลังของการติดตั้งกับตู้ที่ติดกัน

 5. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: ติดตั้งแผ่นเพลตเชื่อมต่อกลับเข้าที่

  มุมมองด้านหลังของการติดตั้งกับตู้ที่ติดกัน

 6. ถอดขอเกี่ยวสำหรับขนส่งสองตัวและสลักเกลียวที่ระบุออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

 7. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

 8. ดันตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลให้เข้าที่ เพื่อให้เหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง เหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าจะติดตั้งในขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?