990-5947B-031

Installationsförfarande

OBS: Illustrationerna i denna manual visar installationen i ett 700 mm tomt batteriskåp. Batteribrytarsatsen kan också installeras i andra tomma batteriskåp eller i en jordad metallåda.

Ett tomt batteriskåp och UPS:en

Två tomma batteriskåp och UPS:en

OBS: Avståndet mellan batteribanken och UPS-enheten får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Montera batteribrytarsatsen. Följ en av metoderna:
  2. Anslut signalkablarna.
  3. Anslut kraftkablarna, följ en av metoderna:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?