990-91263A-023

Kople sammen de modulære batterikabinettene

  1. Skyv de modulære batterikabinettene på plass. For seismisk forankring må du passe på at de bakre forankringsbeslagene koples til de bakre forankringene.
  2. Monter de tre sammenkoplingsbeslagene mellom de modulære batterikabinettene.
  3. Monter de tre sammenkoplingsskruene mellom de modulære batterikabinettene.
  4. Skyv dekselet ned mellom de modulære batterikabinettene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?