990-6161A-004

Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS

Brug installationssæt 0H-220042 og valgfrit seismisk sæt GVSOPT016 til denne procedure.
 1. Fjern det statiske switchmodul.
 2. Skub UPS'en på plads. For seismisk forankring skal du sikre dig, at det bagerste forankringsbeslag griber fat i ankeret.
  1. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Bemærk, at UPS'en skal matche højden på modulært batteriskab 1. Brug et vaterpas til at sætte UPS-enheden i vater.
 3. Skub modulært batteriskab 1 på plads. For seismisk forankring skal du sikre dig, at det bagerste forankringsbeslag griber fat i ankeret.
  1. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at tjekke, at modulært batteriskab 1 er i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Kun ved seismisk forankring: Monter de to sammenkoblingsbeslag mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.

  Modulært batteriskab 1 og UPS'en

 5. Monter sammenkoblingsskruerne mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.
 6. Installer mellemrumsdækslerne øverst og nederst mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.
 7. Geninstaller det statiske switchmodul.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?