990-91141J-025

Lista modeli

Modele zasilaczy UPS do baterii zewnętrznych

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 20 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS20KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 30 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS30KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 40 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS40KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 50 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS50KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 60 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS60KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 80 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS80KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 100 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS100KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 120 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS120KHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 150 kW 400 V do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS150KHS)

Modele zasilaczy UPS dla baterii zewnętrznych z modułem zasilania N+1

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 20 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS20KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 30 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS30KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 40 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS40KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 50 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS50KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 60 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS60KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 80 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS80KRHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 100 kW 400 V z modułem zasilania N+1 do baterii zewnętrznych, rozruch 5x8 (GVSUPS100KRHS)

Skalowalne modele zasilaczy UPS do baterii zewnętrznych

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 50 kW 400 V do baterii zewnętrznych skalowalny do 150 kW, kable bezhalogenowe, rozruch 5x8 (GVSUPS50K150HS)

Zatwierdzone do montażu na statkach modele zasilaczy UPS do baterii zewnętrznych

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 20 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS20KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 30 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS30KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 40 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS40KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 50 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS50KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 60 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS60KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 80 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS80KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 100 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS100KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 120 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS120KMHS)

 • Zasilacz UPS Galaxy VS 150 kW 400 V do baterii zewnętrznych, kable bezhalogenowe, zatwierdzony do montażu na statkach, rozruch 5x8 (GVSUPS150KMHS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?