990-91317B-032

ตัวเลือก

ตัวเลือกการกำหนดค่า

 • การออกแบบที่กะทัดรัด เทคโนโลยีความหนาแน่นสูง และสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์

 • โมดูลแบตเตอรี่ภายใน

 • ระบบจ่ายไฟหลักส่วนเดียวหรือสองส่วน

 • UPS สูงสุด 4+0 ตู้ในแบบขนานสำหรับความจุ

 • UPS สูงสุด 3+1 ตู้ในแบบขนานสำหรับการทำงานซ้ำ

 • ทางเข้าสายเคเบิลด้านหลัง

 • โหมด ECO

 • โหมด ECOnversion

 • EcoStruxure IT ที่ทำงานด้วยกันได้

 • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • LCD หน้าจอสัมผัส

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ดูที่ น้ำหนักและขนาดสำหรับตัวเลือก

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลมาพร้อมเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสำหรับสตริงแบตเตอรี่แบบโมดูลอัจฉริยะสูงสุดหกชุด (GVSMODBC6)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยกโดยสมบูรณ์ของ UPS ระหว่างกระบวนการทางบริการ สำหรับ UPS เดี่ยวเท่านั้น หรือระบบขนาน 1+1 อย่างง่ายสำหรับการทำงานซ้ำ

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานสำหรับ UPS สองเครื่อง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยก UPS สองเครื่องโดยสมบูรณ์ในระบบขนาน 10-50 kW ในระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำ, 20-100 kW ในระบบขนาน 2+0 สำหรับความจุ

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

ตู้เสริม

 • ตู้เสริมเปล่า (GVEAC7)

ชุดการติดตั้งเสริม

 • ชุดรองรับแผ่นดินไหวสำหรับ UPS (GVSOPT002)

 • ชุดขนานสำหรับ UPS (GVSOPT006)

ไส้กรองฝุ่น

 • ชุดไส้กรองฝุ่น (GVSOPT001)

โมดูลแบตเตอรี่

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah โมดูลแบตเตอรี่ประเภทนี้จะติดตั้งมาพร้อมกับ UPS รุ่นที่มีสตริงแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah สำหรับโมดูลแบตเตอรี่ประเภทนี้ ใช้กับรุ่น UPS ที่ไม่มีสตริงแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

หมายเหตูู: ใช้โมดูลแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันในระบบ UPS ไม่สามารถใชร่วมกันในโมดูลแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?