990-5910D-004

Spændingskompensation for udgangstransformer

Det er muligt at kompensere for en udgangstransformer og afbalancere faldet i udgangsspændingen (0-3 %). Udgangstransformerens spændingskompensation virker uden at UPS'en måler spændingen på transformerens sekundære side.

  1. Ved 0 % last skal du måle spændingen på transformerens sekundære side, og UPS'ens udgangsspænding justeres manuelt via indstillingen Spændingskompensation (%) for at modvirke kompensation, hvis det er nødvendigt.

  2. Derefter skal lasten kobles til UPS'en. Du skal måle spændingen på transformerens sekundære side igen, og UPS'ens udgangsspænding skal indstilles via indstillingen Spændingskompensation for transformer (%) for at kompensere for spændingsfaldet i transformeren.

Den spændingskompensation, der kræves ved den specifikke last, anvendes til at foretage en automatisk lineær udgangsspændingsjustering på UPS'en i henhold til udgangslastprocenten.

QR code for this page

Var dette nyttigt?