990-5910F-011

Yleiskatsaus ohjauspaneeliin

Näyttö

Etusivun yleiskatsaus

 1. Etusivupainike – napauta missä tahansa näytössä, kun haluat palata etusivulle.

 2. Päävalikkopainike – napauta päästäksesi valikkoihin.

 3. Kytkentätilakaaviopainike – napauta päästäksesi kytkentätilakaavioon.

 4. Hälytystilan symboli – napauta päästäksesi aktiivisten hälytysten lokiin.

Pääset suoraan tarkoille mittausarvosivuille, kun napautat etusivun lähtö- tai akkukenttiä.

Päävalikko


Napauta päävalikkopainiketta etusivulla päästäksesi valikoihin.

Kytkentätilakaavio

Kytkentätilakaavio mukautuu järjestelmän kokoonpanoon. Tässä näkyvät kaaviot ovat vain esimerkkejä.

Vihreä (kuvassa harmaa) tehonviiva kytkentätilakaaviossa näyttää virrankulun UPS-järjestelmässä. Aktiiviset moduulit (vaihtosuuntaaja, tasasuuntaaja, akku, staattinen ohituskytkin jne.) on kehystetty vihreällä ja ei-aktiiviset moduulit on kehystetty mustalla. Punaisella kehystetyt moduulit eivät toimi tai ovat hälytystilassa.

Napauta rinnakkaisjärjestelmän kytkentätilakaaviosta harmaata UPSia, niin näet kaavion UPS-tasolla.

HUOMAUTUS: Kytkentätilakaaviossa näkyy vain yksi akkukatkaisija (BB), vaikka useampi akkukatkaisija olisi kytketty ja määritetty valvontaa varten. Jos yksi tai useampi valvotuista akkukatkaisijoista on suljettu, kytkentätilakaavion BB näkyy kiinni olevana. Jos kaikki valvotut akkukatkaisijat ovat auki, kytkentätilakaavion BB näkyy auki olevana.

Esimerkki yksittäisestä UPS-järjestelmästä – kahdennettu syöttö

Esimerkki yksinkertaistetusta 1+1-rinnakkaisjärjestelmästä – kahdennettu syöttö

Esimerkki rinnakkaisjärjestelmästä – kahdennettu syöttö

Hälytystilan symboli

Hälytystilan symboli (kuvassa harmaa) näytön oikeassa yläkulmassa muuttuu UPS-järjestelmän hälytystilan mukaan.

Vihreä: UPS-järjestelmässä ei ole hälytyksiä.
Sininen: UPS-järjestelmässä on tiedotushälytyksiä. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.
Keltainen: UPS-järjestelmässä on yksi tai useampi varoitushälytys. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.
Punainen: UPS-järjestelmässä on yksi tai useampi kriittinen hälytys. Napauta hälytystilan symbolia avataksesi aktiivisten hälytysten lokin.

Valikkopuu

 • Tila

  • Syöttö

  • Lähtö

  • Ohitus

  • Akku

  • Lämpötila

  • Rinnakkainen *

 • Lokit

 • Hallinta *

  • Toimintatila

  • Vaihtosuuntaaja

  • Laturi

  • Ohjatut sekvenssit

 • Määritys *

  • UPS

  • Lähtö

  • Akku

  • Korkean hyötysuhteen tila

  • Katkaisijat

  • Koskettimet ja releet

  • Verkko

  • Modbus

  • Muistutus

  • Yleinen

  • Tallenna/palauta

  • Päivityksen tila

  • Kuormien erottaminen

 • Huolto

  • Summeri

  • Tilojen merkkivalot

  • Katkaisijan valo

  • Akku *

  • Käyttöajan kalibrointi *

  • Akun vaihto *

  • UPS-raportti *

 • Tilastot

 • Tietoja

 • Uloskirjautuminen

 • Lippupainike – katso Näyttökielen asettaminen.

Osa valikoista sisältää useamman alavalikon kuin tässä oppaassa on kuvattu. Nämä alavalikot on merkitty harmaalla, ja ne ovat vain Schneider Electricin käyttöön ei-toivottujen kuormitusvaikutusten välttämiseksi. Myös muut valikkokohdat voivat näkyä harmaana tai puuttua näytöstä, jos niitä ei tarvita tai niitä ei ole vielä julkaistu kyseistä UPS-järjestelmää varten.

Hallintaosa

HUOMAUTUS: Poista etupaneeli päästäksesi käsiksi hallintaosaan.

Hallintaosa edestä

 1. Vaihtosuuntaajan ON/OFF-painikkeet

 2. USB-portit*

 3. Yleinen I/O*

 4. Modbus-portti*

 5. USB Mikro-B -portti*

 6. Verkkoportti*

 7. Kuittauspainike*

 8. Syötön merkkivalo*

 9. Vaihtosuuntaajan tilan merkkivalo*

 10. Lähdön merkkivalo*

 11. Ohitustilan merkkivalo*

 12. Akun tilan merkkivalo*

 13. Näytön virtalähde

 14. Näyttöportti

 15. Huoltoportti*

 16. Tulevaan käyttöön

 17. Tulevaan käyttöön

 18. PBUS 1*

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?