990-91260D-004

Klargør til installation

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladen er monteret, og undlad at bore eller skære huller tæt på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Fjern topdækslet:
  1. Fjern skruerne, og vip fronten af topdækslet opad.
  2. Skub topdækslet bagud for at fjerne det. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal ud af hullerne på bagsiden af UPS'en.
 3. Fjern batteridækslet. Batteriterminalerne på forsiden af batterimodulerne skal frakobles.
 4. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra bagsiden af UPS'en. Disse bruges til føring af signalkablerne.

  UPS'en set bagfra

 5. Gør et af følgende:
  • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
  • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, og installer kabelgennemføringerne, og geninstaller forskruningspladerne.
 6. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablerne gennem den venstre børste-/forskruningsplade og ind i UPS'en.

  UPS'en set oppefra uden kabelgennemføringer

  UPS'en set oppefra med kabelgennemføringer

 7. Før Class 2/SELV-signalkablerne gennem den midterste børste-/forskruningsplade og ind i UPS'en.
 8. Før de eksterne kommunikationskabler, der skal forbindes til controllerboksen, gennem den højre børste-/forskruningsplade og gennem kabelkanalen til forsiden af UPS'en.
 9. Fjern venstre forskruningsplade bag på UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 10. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i forskruningspladen. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvor det er relevant.
 11. Fjern den højre bagplade for bedre adgang.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?