990-6161A-023

Klargjøre for installasjon

  1. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
  2. Fjern batteridekslene.
  3. Fjern sidepaneler som vil være tilstøtende til et annet modulært batterikabinett eller en tilstøtende UPS.
  4. Fjern de angitte dekslene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?