990-91261D-022

Installatie voorbereiden

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of kabelgeleidingen terwijl de wartelplaat is geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
 1. Verwijder het voorpaneel.
 2. Voor UPS zonder vooraf geïnstalleerde vermogensmodule: Vermogensmodule installeren:
  1. Verwijder de schroef aan iedere zijde van de lege plank van de vermogensmodule.
  2. Duw de vermogensmodule op de plank.
  3. Plaats de schroef terug aan iedere zijde van de plank.
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Vermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
  • De vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
 3. Verwijder de dekplaat van de bovenkant:
  1. Verwijder de schroeven en kantel de voorkant van de bovenplaat naar boven.
  2. Schuif de bovenplaat naar achteren om deze te verwijderen. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat moeten uit de sleuven aan de achterkant van de UPS worden gehaald.
 4. Verwijder de batterijplaat. Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodules.
 5. Voor installatie met een onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder het rechterzijpaneel. Het zijpaneel wordt opnieuw geïnstalleerd op de onderhoudsbypassbehuizing.
 6. Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Verwijder het linkerzijpaneel.
 7. Verwijder de achterste wartelplaten en de achterste borstelplaten van de UPS. Deze zijn bedoeld voor de routering van signaalkabels.

  Achteraanzicht van de UPS

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor installatie zonder kabelgeleiding: Plaats de borstelplaten terug.
  • Voor installatie met kabelgeleiding: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleiding, installeer de kabelgeleiding en plaats de wartelplaten terug.
 9. Leid de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels door de borstel-/wartelplaat linksachter de UPS in.
 10. Leid de Class 2/SELV-signaalkabels door de borstel-/wartelplaat midden achter de UPS in.
 11. Leid de externe communicatiekabels die op de controllerbox worden aangesloten, via de borstel-/wartelplaat rechtsachter en door de kabelgoot naar de voorkant van de UPS.

  Achteraanzicht van de UPS zonder kabelgeleiding

  Achteraanzicht van de UPS met kabelgeleiding

 12. Verwijder de kabelgeleider aan de achterkant van de UPS.
 13. Verwijder de achterplaat en de bovenste of onderste wartelplaat van de kabelgeleider.
 14. Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen in de bovenste of onderste wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
 15. Plaats de bovenste of onderste wartelplaat terug op de kabelgeleider.
 16. Installeer de kabelgeleider op de UPS. De kabelgeleider is in omgekeerde positie geïnstalleerd.
QR code for this page

Was dit nuttig?