990-5912B-004

Klargør vedligeholdelsesbypasspanelet til kabler

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på vedligeholdelsesbypass-skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Skru de seks bolte løs fra den nederste forskruningsplade, og fjern forskruningspladen.
 2. Bor eller udskær huller til kabler og kabelgennemføringer.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Installer kabelgennemføringer (hvis relevant), og monter forskruningspladerne igen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?