990-5912B-032

เตรียมสายไฟสำหรับแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาส
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. คลายสลักเกลียวทั้งหกตัวจากเพลตด้านล่าง และถอดเพลตออก
 2. เจาะรูหรือกดรูสำหรับสายไฟหรือแหวนร้อยสายไฟ
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 3. ติดแหวนร้อยสายไฟ (ถ้ามี) และ ติดตั้งเพลตอีกครั้ง
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?