990-5913C-004

Modtagelse

Udvendig inspektion

Produktet og emballagen skal ved modtagelsen undersøges for evt. tegn på skader, der kunne være opstået under transporten. Tjek indikatorer for hældning og slag. Produktet må ikke tages i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Hvis der opdages nogen form for beskadigelse, skal du kontakte Schneider Electric og indgive en skadesanmeldelse hos fragtfirmaet inden for 24 timer.

Sammenlign indholdet af forsendelsen med, hvad der er angivet i konnossementet. Rapportér evt. dele, der måtte mangle, til fragtfirmaet og til Schneider Electric med det samme.

Kontrollér, at de mærkede enheder matcher ordrebekræftelsen.

QR code for this page

Var dette nyttigt?