990–5914A–011

Suositellut johtojen koot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Muiden kaapelien on tarjottava ylivirtasuoja.

Tässä oppaassa mainitut johtokoot perustuvat standardin IEC 60364–5–52 taulukkoon B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 celsiusasteen johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • asennustapa C

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Kupari 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akku +/– (mm2) 50 70 2 × 70 2 × 120
Akku PE (mm2) 25 35 70 120
Alumiini 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akku +/– (mm2) 70 2 × 120
Akku PE (mm2) 35 120
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?