990-5910F-004

Gendan UPS-indstillingerne fra en USB-enhed

BEMÆRK: UPS'en kan kun acceptere indstillinger, der oprindeligt blev gemt fra samme UPS. Indstillinger gemt fra andre UPS'er kan ikke genbruges.
Indstillingerne kan kun gendannes, når UPS'en er i vedligeholdelsesbypassdrift eller er slået fra.
BEMÆRK: Du må ikke åbne enhedsindgangsafbryderen ved slutningen af nedlukningssekvensen, da dette vil slukke for strømmen til displayet.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned eller Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system , og følg vejledningen på displayet.
  2. Vælg Konfiguration > Gem/gendan .
  3. Åbn frontpanelet.
  4. Sæt USB-enheden i en af USB-portene på UPS'en.
  5. Tryk på Gendan for at anvende gemte UPS-indstillinger fra USB-enheden. Vent på at controlleren automatisk genstarter.
    BEMÆRK: Fjern ikke USB-enheden, før gendannelsesprocessen er færdig.
  6. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op eller Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system , og følg vejledningen på displayet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?