990-5947B-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Batteribrytarsats GVSBBK20K80H specifikationer

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batteribrytarsats GVSBBK20K80H får endast användas med Galaxy VS UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Batteribrytare LV438980
Maximal konfiguration 4 timmars backup
Batterityp VRLA
Maximal spänning (V) 576
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) 35
Minsta kortslutningsström till brytare (A) 1 250

Utlösningsinställningar

  20-60 kW 80 kW
Ir (A) 175 225
Im (A) 1 250 1 250

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

  • Installationsmetod C

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

  20-60 kW 80 kW
  Koppar Aluminium Koppar Aluminium
Batteri +/- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
Batteri PE (mm2) 25 35 35 Ej tillämpligt

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribrytarsats – leveransvikt och -dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm * Bredd i mm Djup i mm
GVSBBK20K80H 20 560 515 825

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
Prestanda IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav
Miljö IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering
Märkningar CE
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT
Överspänningskategori OVCIII
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?