990-5912D-032

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตูู: อัตราการลัดวงจรสูงสุด: 10 kA RMS แบบสมมาตร
หมายเหตูู: GVSBPSU80K120H สามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 120 kW/kVA โดยกระแสไฟฟ้านิวทรัลต้องไม่เกิน (250 A):
  • ที่ 380 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 95 kVA

  • ที่ 400 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 100 kVA

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ

ดูระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายเคเบิลที่อนุญาตสูงสุด คือ 16 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU10K20H, 70 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU20K60H และ 150 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU80K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: ไม่รองรับสายอะลูมิเนียมในระบบขนาน 1+1 อย่างง่ายขนาด 80-100 kW

ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของแผงบายพาสการซ่อมบำรุง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. * กว้าง มม. ลึก มม. *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

น้ำหนักและขนาดของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส

ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม.  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ IEC 62040-3: 2011-03 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
สภาพแวดล้อม IEC 62040-4: 2013-04 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 4: ผลทางด้านสภาพแวดล้อม – ข้อกำหนดและการรายงาน
การทำเครื่องหมาย CE
ระบบสายดิน TN-C, TN-S, TT
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน OVCIII
คลาสป้องกัน I
ระดับมลพิษ 2

ไดอะแกรมเส้นเดียว

ไดอะแกรมเส้นเดียว Galaxy VS

UIB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
IMB เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน
UOB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์
SIB เบรกเกอร์แยกระบบ
หมายเหตูู: เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* ใน Galaxy VS UPS ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุง และเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด

Galaxy VS ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

Galaxy VS ระบบเดี่ยว – เมนคู่

Galaxy VS ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

Galaxy VS ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

ไดอะแกรมเส้นเดียวสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

UIB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
UOB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์
หมายเหตูู: MBB ภายใน Easy UPS 3S/3M ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน และ MBB จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด ใช้ Ext เท่านั้น MBB ในแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานสำหรับการดำเนินการบายพาสการซ่อมบำรุง

Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M – เมนเดี่ยว

Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M – เมนคู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?