990-91216B-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Suurin oikosulkuluokitus: 10 kA RMS symmetrinen.

Vikasietoisuuden vuoksi käytetyssä 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä rinnakkainen huolto-ohituspaneeli tukee enintään 120 kW/kVA:n kuormaa, kunhan nollavirtaa (250 A) ei ylitetä:

 • 380 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 95 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

 • 400 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 100 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

Kapasiteetin vuoksi käytetyssä 2+0-rinnakkaisjärjestelmässä rinnakkainen huolto-ohituspaneeli tukee enintään 240 kW/kVA:n kuormaa, kunhan nollavirtaa (500 A) ei ylitetä:

 • 380 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 190 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

 • 400 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 200 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

Suositellut kaapelikoot Galaxy VS:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia.
 • GVSBPAR10K30H-mallin syöttökaapelin ja kuormakaapelin suurin sallittu koko on 35 mm2 ja UPS-syöttö-/lähtökaapelin suurin sallittu koko on 16 mm2.
 • GVSBPAR40K50H-mallin syöttökaapelin ja kuormakaapelin suurin sallittu koko on 70 mm2 ja UPS-syöttö-/lähtökaapelin suurin sallittu koko on 25 mm2.
 • GVSBPAR60K120H-mallin syöttökaapelin ja kuormakaapelin suurin sallittu koko on 185 mm2 ja UPS-syöttö-/tulokaapelin suurin sallittu koko on 50 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut johtokoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukkoon B.52.5 seuraavin ehdoin:

 • 90 °C:n johtimet

 • ympäristön lämpötila 30 °C

 • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

 • asennustapa C.

Suojamaadoituskoko (PE) perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti. Alumiinikaapeleita ei suositella, jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C.

HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta, tai niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin.

Kupari

Kaupallinen viite

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Syöttövaiheet (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Syöttö-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Syöttö-N (mm2)

10 35 2 × 16 6 10 16

2 × 50 

2 × 70 

35

50

UPS-syöttö (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-lähtö (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS-PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS-N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 × 16

2 × 16

2 × 16

2 × 16

Kuorma (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Kuorma-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Kuorma-N (mm2)

10 35 2 × 16 6 10 16

2 × 50

2 × 70

35

50

Kupari

Kaupallinen viite

GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Syöttövaiheet (mm2)

95

120

185

 2 × 120

35

50

70

95

Syöttö-PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Syöttö-N (mm2)

120

2 × 120

2 × 150

3 × 150

50

95

120

120

UPS-syöttö (mm2)

35

50

2 × 25

2 × 50

35

50

2 × 25

2 × 50

UPS-lähtö (mm2)

25

50

2 × 25

2 × 35

25

50

2 × 25

2 × 35

UPS-PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS-N (mm2)

50

95

3 × 35

3 × 35

50

2 × 50

3 × 35

3 × 35

Kuorma (mm2)

95

120

185

2 × 95

25

50

70

95

Kuorma-PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Kuorma-N (mm2)

120

2 × 120

2 × 150 

3 × 150

50

95

120

120

Alumiini

Kaupallinen viite

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Syöttövaiheet (mm2)

6 25 6 6

70

25

Syöttö-PE (mm2)

6 16 6 6

35

16

Syöttö-N (mm2)

2 × 16 2 × 16 6 16

2 × 70

50

UPS-syöttö (mm2)

6 6 6 6

25

25

UPS-lähtö (mm2)

6 6 6 6

16

16

UPS-PE (mm2)

6 6 6 6

16

16

UPS-N (mm2)

6 16 6 16

2 × 16

2 × 16

Kuorma (mm2)

6 16 6 6

70

16

Kuorma-PE (mm2)

6 16 6 6

35

16

Kuorma-N (mm2)

16 2 × 16 6 2 × 16

2 × 70

50

Alumiini

Kaupallinen viite

GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Syöttövaiheet (mm2)

150

185

2 × 120 

50

70

95

Syöttö-PE (mm2)

95

95

150

25

70

50

Syöttö-N (mm2)

185

2 × 120

3 × 150

70

150

185

UPS-syöttö (mm2)

50

2 × 35

2 × 50

50

2 × 35

2 × 50

UPS-lähtö (mm2)

50

2 × 35

2 × 35

50

2 × 35

2 × 35

UPS-PE (mm2)

25

35

50

25

35

50

UPS-N (mm2)

2 × 35

3 × 35

3 × 50

2 × 35

3 × 35

3 × 50

Kuorma (mm2)

120

185

2 × 120

50

70

95

Kuorma-PE (mm2)

70

95

120

25

35

50

Kuorma-N (mm2)

185

2 × 120

 4 × 95

70

150

185

Suositeltu vastasuunnan suoja Galaxy VS:lle

HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuorman vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.

Syöttö

Kaupallinen viite

GVSBPAR10K30H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Katkaisijan tyyppi

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 300 (kiinteä) 500 (kiinteä)

Syöttö

Kaupallinen viite

GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Katkaisijan tyyppi

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1 250 (kiinteä) 5–10 × In 640 (kiinteä) 800 (kiinteä)

Syöttö

Kaupallinen viite

GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Katkaisijan tyyppi

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5–10 × In 1,5–10 1 250 (kiinteä) 5–10 × In

Suositellut kaapelikoot Easy UPS 3S:lle ja Easy UPS 3M:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia.
 • GVSBPAR40K50H-mallin syöttö-/ohituskaapelin ja kuormakaapelin suurin sallittu koko on 70 mm2 ja UPS-syöttö-/ohitus-/tulokaapelin suurin sallittu koko on 25 mm2.
 • GVSBPAR60K120H-mallin syöttö-/ohituskaapelin ja kuormakaapelin suurin sallittu koko on 185 mm2 ja UPS-syöttö-/ohitus-/tulokaapelin suurin sallittu koko on 50 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut johtokoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukkoon B.52.5 seuraavin ehdoin:

 • 90 °C:n johtimet

 • ympäristön lämpötila 30 °C

 • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

 • asennustapa C.

Suojamaadoituskoko (PE) perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti. Alumiinikaapeleita ei suositella, jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C.

HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta, tai niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin.

Easy UPS 3S – 3:1-UPS-järjestelmä

Kaupallinen viite GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Yksisyöttöjärjestelmä Syöttövaiheet (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Syöttö-N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Syöttö-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Kaksoissyöttöjärjestelmä Ohitusvaiheet (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Ohitus-N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Ohitus-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Kuorma (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Kuorma-N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 × 35

2 × 70

35

50

Kuorma-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS-syöttö (mm2)

/UPS-ohitus (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-lähtö (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – 3:3-UPS-järjestelmä

Kaupallinen viite GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Yksisyöttöjärjestelmä Syöttövaiheet (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Syöttö-N (mm2)

2 × 10

2 × 16

2 × 25

2 × 25

2 × 50

6

6

10

16

25

Syöttö-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Kaksoissyöttöjärjestelmä Ohitusvaiheet (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Ohitus-N (mm2)

2 × 10

2 × 16

2 × 25

2 × 25

2 × 50

6

6

10

16

25

Ohitus-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Kuorma (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Kuorma-N (mm2)

2 × 10

2 × 16

2 × 25

2 × 25

2 × 50

6

6

10

16

25

Kuorma-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS-syöttö (mm2)

/UPS-ohitus (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-lähtö (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – 3:3-UPS-järjestelmä

Kaupallinen viite GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Yksisyöttöjärjestelmä Syöttövaiheet (mm2)

95

120

35

50

Syöttö-N (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 × 25

2 × 50

Syöttö-PE (mm2)

50

70

16

25

Kaksoissyöttöjärjestelmä Ohitusvaiheet (mm2)

95

120

35

50

Ohitus-N (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 × 25

2 × 50

Ohitus-PE (mm2)

50

70

16

25

Kuorma (mm2)

95

120

25

50

Kuorma-N (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 × 25

2 × 50

Kuorma-PE (mm2)

50

70

16

25

UPS-syöttö (mm2)

/UPS-ohitus (mm2)

35

50

35

50

UPS-lähtö (mm2)

25

50

25

50

UPS-N (mm2)

2 × 25

2 × 50

2 × 25

2 × 50

UPS-PE (mm2)

16

25

16

25

Suositeltu vastasuunnan suoja Galaxy VS-, Easy UPS 3S- ja Easy UPS 3M -tuotteille

Easy UPS 3S – 3:1-UPS-järjestelmä

Syöttö /Ohitus (vain kaksoissyöttöjärjestelmälle)

Kaupallinen viite GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Katkaisijan tyyppi

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Kiinteä

160

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

160

250

400

Kiinteä/100

160

Ir (A)

Kiinteä/100

144

Kiinteä

Kiinteä/80

Kiinteä/100

144

200

280

Kiinteä/100

144

Im (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

5~10 × In

Io = 1,5~10

Kiinteä

Kiinteä

Easy UPS 3S – 3:3-UPS-järjestelmä

Syöttö

Kaupallinen viite GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Katkaisijan tyyppi

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

125

160

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

Ir (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

125

160

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

Im (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Ohitus (Vain kaksoissyöttöjärjestelmälle)

Kaupallinen viite GVSBPAR40K50H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Katkaisijan tyyppi

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

100

160

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

Ir (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

100

144

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä/80

Im (A)

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Kiinteä

Easy UPS 3M – 3:3-UPS-järjestelmä

Syöttö /Ohitus (vain kaksoissyöttöjärjestelmälle)

Kaupallinen viite GVSBPAR60K120H

Rinnakkaisjärjestelmätyyppi

Kapasiteetti (2+0)

Vikasietoisuus (1+1)

Rinnakkaisjärjestelmän luokitus

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Katkaisijan tyyppi

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5–10

1,5–10

800 (kiinteä)

1 250 (kiinteä)

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1 000 900 280

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus 0–3 000 metriä  
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Yksiviivakaavio

Galaxy VS:n yksiviivakaaviot

UIB1 Yksikön syöttökatkaisija (UPS 1)
UIB2 Yksikön syöttökatkaisija (UPS 2)
MBB Huolto-ohituksen katkaisija (MBB)
IMB Sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
UOB1 Yksikön lähtökatkaisija (UPS 1)
UOB2 Yksikön lähtökatkaisija (UPS 2)
BB Akkukatkaisija

Rinnakkaista huolto-ohituspaneelia käytetään yksittäisen syötön järjestelmissä, jotta kahta UPSia voidaan käyttää rinnakkain kapasiteetin lisäämiseksi tai vikasietoisuuden aikaansaamiseksi.

HUOMAUTUS: UPSin sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB*) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on rinnakkainen huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.

Galaxy VS – rinnakkaisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

Easy UPS 3S:n ja Easy UPS 3M:n yhden johdon kaaviot

HUOMAUTUS: Easy UPS 3S/3M:n sisäistä huolto-ohituskatkaisijaa (MBB) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on rinnakkainen huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen MBB on lukittava auki-asentoon. Käytä huolto-ohituskäyttöön vain rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin ulkoista huolto-ohituskatkaisijaa.
UIB Yksikön syöttökatkaisija
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija
MBB Sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
UOB Yksikön lähtökatkaisija
Ulk. UIB1/ulk. SSIB1 Ulkoisen yksikön syöttökatkaisija / staattisen kytkimen syöttökatkaisija (UPS 1)
Ulk. UIB2/ulk. SSIB2 Ulkoisen yksikön syöttökatkaisija / staattisen kytkimen syöttökatkaisija (UPS 2)
Ulk. MBB Ulkoinen huolto-ohituskatkaisija
Ulk. UOB1 Ulkoinen yksikön lähtökatkaisija (UPS 1)
Ulk. UOB2 Ulkoinen yksikön lähtökatkaisija (UPS 2)
BB Akkukatkaisija

Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M – rinnakkaisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M – rinnakkaisjärjestelmä – kaksoissyöttö

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?