990-91260D-004

Specifikationer

Indgangsspecifikationer

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Spænding (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Tilslutninger

4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-ledere (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)*

Indgangsspændingsinterval (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksimal indgangsstrøm (A)

38/37/35

20/19/18

29/28/27

39/37/36

31

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

40/38/36

21/20/19

30/29/28

39/37/36

31

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Spænding (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Bypass-spændingsinterval (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

30/29/28

16/16/15

24/23/22

32/29/28

25

Nominel neutral strøm (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 160 A, smelteintegrale 2,68 kA2s

Udgangsspecifikationer

BEMÆRK: Antallet af udgangstilslutninger skal svare til antallet af indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde eller antallet af bypass-tilslutninger i et system med to forsyningskilder.

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW

Spænding (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, G)

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
For 200/208/220/480 V: 125 % vedvarende (bypassdrift)
For 380/400/415 V: 110 % vedvarende (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor

1

Nominel udgangsstrøm (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Minimal kortslutningsklassificering * Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering * 65 kA RMS

Vekselretterudgangs kortslutningsevner

Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<2 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

NA

VFI-SS-11

NA

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer

Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW

Spænding (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

8

8

12

16

16

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

2

3

4

4

Nominel flydespænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

571

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)

22

22

33

43

43

Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)

27

27

41

54

54

Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

IEC-specifikke specifikationer

Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Denne UPS overholder OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPS må kun installeres i omgivelser der overholder OVCII.
 • Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) opstrøms for UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII.
 • Overspændingsbeskyttelsesenheden skal indeholde en statusindikator, der viser brugeren, om overspændingsbeskyttelsesenheden er funktionsdygtig eller ikke længere fungerer i henhold til designet. Statusindikatoren kan være visuel og/eller akustisk og/eller kan have fjernsignalering og/eller udgangskontakt i overensstemmelse med IEC 62040-1.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Krav til overspændingsbeskyttelsesenheder

Vælg en overspændingsbeskyttelsesenhed, der opfylder følgende krav:

Klasse Type 2
Nominel spænding (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spændingsbeskyttelsesniveau (op) < 2,5 kV
Kortslutningsværdi (Isccr)* I henhold til installationsprospektivt kortslutningsniveau
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P afhængigt af jordingskonfiguration
Standarder IEC 61643-11/UL 1449
Overvågning Ja

Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 25 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

 • 90 °C strømledere

 • Omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Brug af kobberstrømledere

 • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW

Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Indgangsfaser (mm2)

6

6

10

Indgangs-PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/udgangsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass-PE/udgangs-PE (mm2)

6

6

10

Neutral (mm2)

6

10

16

Anbefalet indgangsbeskyttelse for'en på 400 V

Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Overholdelse er sikret med den anbefalede afbryder (og dens indstillinger) i tabellen nedenfor.

BEMÆRK
Risiko for utilsigtet enhedsdrift
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B'en være dimensioneret, så den ikke udløses af lækstrømmen fra dette produkt, som kan være op til 60 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Anbefalet indgangsbeskyttelse for på 400 V IEC UPS

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.

IkPh-PE er den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0.55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Afbrydertype

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til IEC

Kabelstørrelse mm2 Boltstørrelse Kabelskotype
6 M6x16 mm

TLK6-6

10 M6x16 mm

TLK10-6

16 M6x16 mm

TLK16-6

Lækstrøm

380/400/415 V UPS-system 4-lederinstallation ved 100 % last

UPS-klassifikation Lækstrøm
10-20 kW 60 mA

UL-specifikke specifikationer

Anbefalede kabelstørrelser til 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 4 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

 • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

 • Omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Brug af kobberstrømledere

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation 10 kW 20 kW
Spænding (V)

200/208/220

480
Indgangsfaser (AWG/kcmil)

8

8

Input EGC (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil)

8

10

Neutral (AWG/kcmil)

6

6

BEMÆRK: Kabelstørrelserne er baseret på 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB.

Anbefaletindgangsbeskyttelse for på 200/208/220/480 V

Anbefalet indgangsbeskyttelse for på 208 V

FORSIGTIG
brandfare
 • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
 • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 63 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.

UPS-klassifikation

10 kW
 

Indgang

Bypass

Afbrydertype

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr ved 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Anbefalet indgangsbeskyttelse for på 480 V

FORSIGTIG
brandfare
 • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
 • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 63 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.

UPS-klassifikation

20 kW
 

Indgang

Bypass

Afbrydertype

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr ved 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Smalle kabelsko med et hul til strømleder til jording af udstyr/PE-kabler

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 rød P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 rød P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grå P29

Smal isoleret samlering til fasekabler og N-kabler

Boltstørrelse Isoleret samleringstype Krympeværktøj
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig)

IK1 – Kortslutning mellem en fase og neutral

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

IK1 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1674

IK1 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2229

IK2 – Kortslutning mellem to faser

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

IK2 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1586

IK2 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2112

IK3 – Kortslutning mellem tre faser

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

IK3 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1593

IK3 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2121

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

-15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ luftfugtighed

5-95 %, ikke kondenserende

10-80 %, ikke kondenserende

Højde

Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Påkrævet lastreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900

 
Hørbar støj en meter fra enhed

400 V 10-20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

480 V 20 kW og 208 V 10 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farve

RAL 9003, glansniveau 85 %

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
UL 1778 5. udgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD forhåndsgodkendt; Sds=1,33 g for z/h=1 og Sds=1,63 g for z/h=0; Ip= 1,5
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Overspændingskategori Denne UPS overholder OVCII.
Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) før indgangen på udstyret/UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII.
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2

Ydeevne

Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test.

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm

UPS med én batteristreng

245

1485

333

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg. En batteristreng består af fire batterimoduler.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene er kun angivet for luftstrømmen. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?