990-91262B-011

400 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)*
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) WYE* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Enimmäissyöttövirta (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Syötön tehokerroin

100 %:n kuormalla 0,99

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)*
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) WYE* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Enimmäissyöttövirta (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Syöttövirran rajoitus (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Nimellinen nollavirta (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Nimellinen nollavirta (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla

Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla

Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

572

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A) 43 65 87 109 130 174 217
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A) 54 81 109 136 163 217 271
Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Syöttö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nolla (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC– (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
Tasavirta-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Suositellut syötön suojaukset 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä akkukatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuorman vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
In-asetus 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-asetus 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-asetus 500 (kiinteä) 400 (kiinteä) 500 (kiinteä) 500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 500 (kiinteä) 800 (kiinteä) 640 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-asetus 125 100 160 125 200 160
Ir-asetus 125 100 160 125 200 160
Im-asetus 1 250 (kiinteä) 800 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) ≤ 6 × In 1 250 (kiinteä)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?