990-91261D-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximal ingångsström (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Strömbegränsning ingång (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Spänningsintervall (V) för bypass

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nominell neutral ström (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Maximal kortslutningstålighet*

*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Spänningsreglering

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgående effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Frekvensreglering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär belastning
≤20 kW: <3 % för icke-linjär belastning
>20 kW: <5 % för icke-linjär belastning

Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

33

43

65

87

109

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

41

54

81

109

136

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 50 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per monteringsvinkel: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på PE-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingång PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/utgång PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Rekommenderat skydd/avsäkring (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver fyrpoliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en olinjär last måste brytaren märkas efter förväntad ström i neutralledaren.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Brytartyp

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-storlek

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Brytartyp

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

QR code for this page

Var det här till hjälp?