990-91262A-022

Specificaties voor 480 V-systemen

De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.

Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.

Ingangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (enkele netvoeding of dubbele netvoeding)*

Ingangsspanningsbereik (V)

408-552

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A) 25 37 50 62
Maximale ingangsstroom (A) 30 45 60 74
Begrenzing ingangsstroom (A) 31 47 62 77
Vermogensfactor ingang

0,99 bij 100% belasting.

Totale harmonische vervorming (THDI)

<6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (enkele netvoeding of dubbele netvoeding)*

Ingangsspanningsbereik (V)

408-552

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A) 74 99 124
Maximale ingangsstroom (A) 89 119 149
Begrenzing ingangsstroom (A) 93 124 154
Vermogensfactor ingang

0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE*

Bypass-spanningsbereik (V)

432-528

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A) 24 36 49 61
Nominale nulstroom (A) 42 62 83 104

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE*

Bypass-spanningsbereik (V)

432-528

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A) 73 97 121
Nominale nulstroom (A) 125 166 208

Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Uitgangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE)
Driedraads (L1, L2, L3, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 24 36 48 60
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE)
Driedraads (L1, L2, L3, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 72 96 120
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 480 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule 60 kW 80 kW 100 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

572

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC-busbars; 6 op N/PE-busbars.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule 60 kW 80 kW 100 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Ingang PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Bypass PE/uitgang PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Nulleider (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
OPMERKING: Kabelafmetingen zijn gebaseerd op 80% nominale beveiligingen voor UIB, UOB, MBB, SSIB en 100% nominale schakelaar beveiliging voor batterijschakelaar(s).

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V

VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een circuit met de onderstaande specificaties.
  • Verbind met een circuit dat is geleverd met een 250 A overstroombeveiligingsmaximum voor het takcircuit volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen en met de functie worden gemarkeerd.
Nominale waarde van UPS 20 kW met N+1 vermogensmodule 30 kW met N+1 vermogensmodule 40 kW met N+1 vermogensmodule 50 kW met N+1 vermogensmodule
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36100U31X
Ir-instelling 40 35 60 50 80 70 100 80
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-instelling 125 100 175 125 200 175
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
QR code for this page

Was dit nuttig?