990-5910F-023

Vise systemstatusinformasjon

 1. Trykk på Status.
  1. Trykk på Inngang, Utgang, Bypass, Batteri, Temperatur eller Parallell for å se statusen.

   Inngang

   Spenning f-f (fase-til-fase) Gjeldende inngangsspenning for fase-til-fase.
   Strøm Gjeldende inngangsstrøm fra vekselstrømkilden per fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende inngangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Gjeldende inngangsspenning i volt (V) for fase-til-nøytral.
   Samlet effekt Gjeldende samlet aktiv inngangseffekt (for alle tre faser) i kW.
   Effekt Gjeldende aktiv inngangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
   Toppstrøm Inngangstoppstrømmen i ampere (A).
   Effektfaktor Forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maksimal RMS-strøm
   Energi Totalt energiforbruk siden installasjonstidspunktet.

   Utgang

   Spenning f-f (fase-til-fase) Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V).
   Strøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Utgangsspenning for fase-til-nøytral ved vekselretter i volt (V).
   Last Prosenten av UPS-kapasiteten som brukes for øyeblikket i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises.
   Nøytral strøm * Gjeldende nullpunktsstrøm for utgang i ampere (A).
   Samlet effekt Gjeldende total aktiv utgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Gjeldende aktiv utgangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
   Toppstrøm Utgangens toppstrøm i ampere (A).
   Effektfaktor Gjeldende utgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maksimal RMS-strøm
   Energi Total energimengde som er levert siden installasjonstidspunktet.
   Amplitudefaktor Gjeldende utgangsamplitudefaktor for hver fase. Utgangsamplitudefaktoren er forholdet mellom toppverdien for utgangsstrømmen og RMS-verdien (root mean square).

   Bypass

   Spenning f-f (fase-til-fase)* Gjeldende bypass-spenning for fase-til-fase (V).
   Strøm Gjeldende bypass-strøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende bypassfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral) Gjeldende bypass-spenning for fase-til-nøytral (V).
   Samlet effekt Gjeldende total aktiv bypass-effekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Gjeldende aktiv bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er tidsgjennomsnittet for det øyeblikkelige produktet av spenning og strøm.
   Toppstrøm Bypassens toppstrøm i ampere (A).
   Effektfaktor Gjeldende bypass-effektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maksimal RMS-strøm

   Batteri

   Målinger Gjeldende likestrøm (DC) som trekkes fra batteriet, i kilowatt (kW).
   Gjeldende batterispenning (VDC).
   Gjeldende batteristrøm i ampere (A). En positiv strøm indikerer at batteriet lades, mens en negativ strøm indikerer at batteriet lades ut.
   Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
   Batteri Tid før batteriene når avstengningsnivået for lav spenning. Viser også batteriets ladenivå som en prosentandel av den totale ladekapasiteten.
   Gjeldende batterispenning (Ah).
   Konfigurasjon Viser batteritype. For modulære batterier trykker du på knappen Detaljer i dette feltet for å se detaljene til det modulære batteriet. Se Vise statusen for det modulære batteriet.
   Status Generell ladertilstand.
   Modus Laderens driftsmodus (Av, Flyt, Boost, Utjevning, Syklisk, Test).
   Ladekapasitet Maksimal ladningskapasitet i prosent av UPS-nominell strømeffekt.

   Temperatur

   Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
   Temperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit fra valgfrie tilkoplede temperatursensorene (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via nettverksstyringsgrensesnittet.
   Luftfuktighet Fuktighet i prosent fra valgfrie tilkoplede fuktighetssensorer (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via nettverksstyringsgrensesnittet.

   Parallell

   Inngangsstrøm Gjeldende inngangsstrøm fra inngangskilden per fase i ampere (A).
   Bypasstrøm Gjeldende bypass-strøm fra bypasskilden per fase i ampere (A).
   Samlet utg.effekt Den totale utgangseffekten til det parallelle UPS-systemet, som viser total lastprosent og total utgangseffekt i kW og kVA for parallellsystemet.
   Utgangsstrøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Antall redundante UPS-er Antall redundante UPSer tilstede.
   Redundansinnstilling Den konfigurerte redundansinnstillingen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?