990-5910B-011

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikki tämän asiakirjan turvaohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä käynnistä UPS-järjestelmää, kun sen sähköjohdot on kytketty. Käynnistyksen saa suorittaa vain Schneider Electric.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR code for this page

Auttoiko tämä?