990-5910C-023

Konfigurere UPS-inngangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
 1. Trykk på Konfigurasjon > UPS.
  1. Sett Konfigurasjon av forsyning til Enkel forsyningskilde eller To forsyningskilder.
  2. Velg Autostart av vekselretter hvis du vil aktivere denne funksjonen.
   MERK: Når Autostart av vekselretter er aktivert, startes vekselretteren automatisk når inngangsspenningen kommer tilbake etter en avslutning på grunn av utladet batteri.
  3. Sett Transformator til stede til Ingen transformator til stede, Inngangstransformator eller Utgangstransformator.
 2. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?