990-5910F-023

Avgjøre om du trenger en reservedel

Hvis du vil fastslå om du trenger en reservedel, tar du kontakt med Schneider Electric og følger fremgangsmåten nedenfor slik at representanten kan hjelpe deg på best mulig måte:

 1. I en alarmsituasjon ruller du gjennom alarmlistene, registrerer informasjonen og oppgir den til representanten.
 2. Noter deg enhetens serienummer så du har det tilgjengelig når du kontakter Schneider Electric.
 3. Om mulig ringer du Schneider Electric fra en telefon som er i nærheten av displayet, slik at du kan hente og rapportere ytterligere informasjon til representanten.
 4. Vær forberedt på å gi en detaljert beskrivelse av problemet. En representant vil hjelpe deg med å løse problemet over telefonen, hvis mulig, ellers vil du få utdelt et RMA-nummer (Return Material Autorisation dvs. autorisasjon for retur av materiale). Når en modul returneres til Schneider Electric, må dette RMA-nummeret stå tydelig skrevet på eskens utside.
 5. Hvis enheten er innenfor garantiperioden og er startet opp av Schneider Electric, utføres reparasjoner og utskiftinger kostnadsfritt. Dersom den ikke er innenfor garantiperioden, belastes et gebyr.
 6. Hvis enheten dekkes av en servicekontrakt fra Schneider Electric, må du ha kontrakten klar for å kunne oppgi nødvendig informasjon til representanten.

Finne serienumre

 1. Trykk på menyknappen på startskjermen.
 2. Trykk på Om.
 3. På den første siden skriver du ned serienummeret til UPS-kabinettet, så du har det tilgjengelig når du kontakter Kundestøtte.
  MERK: Hvis displayet ikke er tilgjengelig, fjerner du frontpanelet for å finne UPS-serienummeret på navneskiltetiketten under SERIAL:.

  Eksempel på en navneskiltetikett for UPS

 4. Trykk på pilen for å gå til neste side og skriv ned serienumrene til displayet og nettverksstyringskortet(ene) så du har dem tilgjengelig når du kontakter Kundestøtte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?