990-5910F-023

Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
 1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
  Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
 2. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem , og følg deretter instruksjonene på skjermen.
 3. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system med ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB):
  MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
  1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
  2. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk batteribryteren/batteribryterne.
  4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
  5. Lukk enhetsutgangsbryteren (UOB).
  6. Gjenta trinn a til e for andre UPSer i et parallellsystem.
  7. Lukk systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
  8. Åpne vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
  9. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
 4. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system som bruker den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) – ingen MBB til stede:
  MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
  1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
  2. Lukk batteribryteren/batteribryterne.
  3. Gjenta trinn a til b for den andre UPSen i et forenklet 1+1-parallellsystem.
  4. Åpne den interne vedlikeholdsbryteren (IMB).
  5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?