990-5910D-023

Slå vekselretteren PÅ

  1. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på.
  2. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
QR code for this page

Was this helpful?