990-5910F-023

Vise statusen for det modulære batteriet

  1. Velg Status > Batteri > Detaljer . En oversikt over den modulære batteriløsningen vises. Du kan se batteribryterstatusen for hvert enkelt modulære batterikabinett og for de modulære batteriene i UPSen (bare tilgjengelig for UPS-modeller for interne batterier). Hvis batterisymbolet er rødt, betyr det at det går en alarm for modulære batterier i det modulære batterikabinettet eller i UPSen. Temperaturen som vises på denne skjermen, er den høyeste batteristrengtemperaturen som måles i det modulære batterikabinettet/UPSen.
  2. Trykk på batterisymbolet med navnet Internt (i UPSen) (kun tilgjengelig for UPS-modeller for interne batterier) for å se informasjonen for modulære batterier i UPSen eller trykk på batterisymbolet med navnet ModBC # x for å se informasjonen for modulært batterikabinett x. Deretter kan se detaljer for hver enkelt batteristreng, for eksempel antall installerte batterimoduler, aktive alarmer, temperaturen for hver batteristreng og type batterimodul.
QR code for this page

Var dette til hjelp?