990-5910F-023

Vise statusen for det modulære batteriet

  1. Velg Status > Batteri > Detaljer . En oversikt over den modulære batteriløsningen vises. Du kan se batteribryterstatusen for hvert enkelt modulære batterikabinett og for de modulære batteriene i UPSen (bare tilgjengelig for UPS-modeller for interne batterier). Hvis batterisymbolet er rødt, betyr det at det går en alarm for modulære batterier i det modulære batterikabinettet eller i UPSen. Temperaturen som vises på denne skjermen, er den høyeste batteristrengtemperaturen som måles i det modulære batterikabinettet/UPSen.
  2. Trykk på batterisymbolet med navnet Internt (i UPSen) (kun tilgjengelig for UPS-modeller for interne batterier) for å se informasjonen for modulære batterier i UPSen eller trykk på batterisymbolet med navnet ModBC # x for å se informasjonen for modulært batterikabinett x. Deretter kan se detaljer for hver enkelt batteristreng, for eksempel antall installerte batterimoduler, aktive alarmer, temperaturen for hver batteristreng og type batterimodul.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?