990-5910F-031

Konfigurera UPS-ingången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
 1. Tryck på Konfiguration > UPS .
  1. Ställ in Konfiguration av huvudströmEnkelmatad försörjning eller Dubbel försörjning.
  2. Ställ in Autostart av växelriktare om du vill aktivera den här funktionen. När Autostart av växelriktare har aktiverats startar växelriktaren automatiskt så snart inspänningen återställs efter att ha stängts av p.g.a. tomt batteri.
   FARA
   Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
   Utför alltid korrekt avstängning innan du arbetar med UPS:en. En UPS med autostart aktiverad startas automatiskt när nätspänningen kommer tillbaka.
   Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  3. Ställ in Transformator närvarande till Ingen transformator installerad, Ingångstransformator eller Utgångstransformator.
 2. Tryck OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?