990-5910D-031

Driftlägen

Galaxy UPS har två olika driftlägen:

  • UPS-driftläge: Driftläget för UPS-enheten. Se UPS-driftlägen.

  • Systemläge: Driftläget för hela UPS-systemet som strömförsörjer lasten. Se Systemlägen.

QR code for this page

Var det här till hjälp?