990-5910F-031

Återställa UPS-inställningarna från en USB-enhet

OBS: UPS-enheten kan bara acceptera inställningar som ursprungligen sparades från samma UPS-enhet. Inställningar som har sparats från andra UPS-enheter kan inte återanvändas.
Inställningar kan bara återställas när UPS-enheten körs i underhållsbypassdrift eller i läge Av.
OBS: Öppna inte enhetsingångsbrytaren UIB vid slutet av avstängningssekvensen eftersom detta stänger av strömmen till skärmen.
  1. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  2. Välj Konfiguration > Spara/återställ .
  3. Öppna frontpanelen.
  4. Sätt in USB-enheten i en av USB-portarna på UPS-enheten.
  5. Tryck på Återställ för att implementera sparade USB-inställningar från UPS-enheten. Vänta på att kontrollenheten startas om automatiskt.
    OBS: Ta inte bort USB-enheten förrän processen återställ är klar.
  6. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?